FÄRDHANDLINGAR

Färdhandlingar inklusive uppgift om exakt påstigningstid och påstigningsplats utsändes av Nord Syd Flyg och Buss AB senast 14 dagar före avresa. Resenär har skyldighet att själv kontrollera att färdhandlingarna är korrekta så snart de erhållits.