Tänk på detta

Nedan följer råd och viktiga saker att tänka på inför din resa.

Ta alltid med dig

Försäkringskassans sjukvårdskort, beställ senast 14 dagar innan avresa (beställs här)

Uppgifter om vilket försäkringsbolag du har samt ditt försäkringsnummer.

Kontrollera dina avfärds- och ankomsttider

De tider som är angivna för avgång och ankomst till resmål och hemort är att betrakta som planerade och beräknade tider. Nord Syd Flyg och Buss AB förbehåller sig rätten att ändra tider pga orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll och/eller som arrangören inte skäligen kunnat förutse och/eller ej var kända.

Påstigningstid och -plats liksom beräknad hemkomsttid anges i Ditt färdbevis.

Det är den avresetid och den avreseplats, som finns angivet i ditt färdbevis som gäller. Det åligger resenären att hålla sig informerad om korrekt tid och plats för avresa. Inget krav på ersättning kan resas mot arrangören om resenären inte infinner sig på i färdbeviset angiven plats och tid.

Avbokning

Vid en avbeställning blir Din kostnad

  • mer än 30  dagar före avresa:   500 kr (1.000 kr om resan innehåller flyg)
  • 30-22 dagar före avresa:   25 %
  • 21-8 dagar före avresa:   50 %
  • inom 7 dagar före avresa:   100 %.

Minsta avbeställningskostnad är 500 kr (1.000 kr om resan innehåller flyg)

Avbeställning måste vara skriftlig och vara arrangören tillhanda före resans avgång. Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.

Avboka resa som innehåller flyg

Minsta avbeställningskostnad är 1.000 kr. 

Avbokning vid sjukdomsfall

Du kan skydda dig mot  höga avbokningskostnader genom att vid anmälan erlägga  en avgift för avbeställningsskydd. Kostnaden för avbeställningsskydd återbetalas ej vid eventuell avbokning. Med undantag av expeditionsavgiften 200 kr, är Du  skyddad mot höga avbeställningskostnader vid dödsfall, akut sjukdom  eller olycksfall, som  drabbar Dig själv,  Dina barn  el make/a.  Läkarintyg krävs.

Din avbeställningskostnad vid sjukdom  blir  år 2017, 200kr + kostnad för avbeställningsskydd 95kr / 160kr / 300kr / 500kr. Från 2018 och framåt blir kostnaden 200kr + 5% av resans grundpris, avrundat till närmaste 10-tal kronor.

Avbeställning måste vara skriftlig och vara arrangören tillhanda före resans avgång. Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.

Om inte avgiften för avbeställningsskydd betalts gäller regler enl ”Avbokning av resa”.

Avbeställningsskydd skall tecknas i samband med bokning av resan, dock i undantagsfall senast 7 dagar efter bokning av resan.