Tänk på detta

Nedan följer råd och viktiga saker att tänka på inför din resa.

Ta alltid med dig

Försäkringskassans sjukvårdskort, beställ senast 14 dagar innan avresa (beställs här)

Uppgifter om vilket försäkringsbolag du har samt ditt försäkringsnummer.

Kontrollera dina avfärds- och ankomsttider

De tider som är angivna för avgång och ankomst till resmål och hemort är att betrakta som planerade och beräknade tider. Nord Syd Flyg och Buss AB förbehåller sig rätten att ändra tider pga orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll och/eller som arrangören inte skäligen kunnat förutse och/eller ej var kända.

Påstigningstid och -plats liksom beräknad hemkomsttid anges i Ditt färdbevis.

Det är den avresetid och den avreseplats, som finns angivet i ditt färdbevis som gäller. Det åligger resenären att hålla sig informerad om korrekt tid och plats för avresa. Inget krav på ersättning kan resas mot arrangören om resenären inte infinner sig på i färdbeviset angiven plats och tid.

Kostnad vid avbokning av resa

  • mer än 30 dagar före avresa: Anmälningsavgiften
  • 30-22 dagar före avresa: 25 %
  • 21-8 dagar före avresa: 50 %
  • inom 8 dagar före avresa: 100 %.
  • Kryssningsresor och flygresor, är som regel inte återbetalningsbara.
  • Vid avbokning av ovanstående utgår en avgift om 500 kr per person samt flygbolagets och rederiets kostnad/avgift.

Avbeställning måste vara skriftlig och vara arrangören tillhanda dag före resans avgång. Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.

Avbokning vid sjukdomsfall

Du kan skydda dig mot  höga avbokningskostnader genom att teckna en avbeställningsförsäkring. Det gör du tex via ditt eget försäkringsbolag eller GOUDA försäkringar. Vid ett utnyttjande av en sådan försäkring kommer du behöva ett intyg av oss att du avbokat resan, därav behöver vi en skriftlig avbokning före resans avgång.

Avbeställning kan ske till e-post info@nordsydresor.se.