Köp- och leveransvillkor

Resevillkor för Gruppresor

Nord Syd Resor:s gruppresor

I alla avseenden som ej nämns under Nord Syd Resors gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor.

Se allmänna och särskilda resevillkor

Avtal

Med gruppresa avses en gemensam beställning som avser fler än 9 personer, vilka reser tillsammans till samma resmål.

Avtalet är bindande för parterna när Nord Syd Resor skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren, inom avtalad tid, betalat anmälningsavgiften enligt Nord Syd Resor anvisningar.

Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Nord Syd Resor. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan.

Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Nord Syd Resor tillhanda senast 45 dagar före avresa, om inget annat avtalats.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 500 kr/person för bussresor. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Nord Syd Resor inte längre garantera beställningen.

Slutlikvid skall vara Nord Syd Resor tillhanda senast 45 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 45 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen. 

Ändringar

Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning.

 

Arrangörens ändringar före avresan och inställande av resan finns i resevillkoren §6

Namnändringar ska ske senast 2 arbetsdagar innan avresa. För namnändring som kommer Nord Syd Resor tillhanda senast 48 timmar före avresa debiteras en namnändringskostnad om lägst 500 sek. 

Vid resa med reguljärflyg gäller andra villkor och beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person samt leverantörens merkostnad.

Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

Avbeställning antal dagar före avresa

1-10%*

11-50%*

51-100%*

91-<

0

0

Anmälningsavgift

45-90

0

Anmälningsavgift

50%

31-45

Anmälningsavgift

50%

100%

0-30

100%

100%

100%

 

*Avbeställd del av avtalad grupp, kostnad per person

Ovanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

 

Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang som middagar, teaterbiljetter och liknande som inte kan återlösas hos leverantör återbetalas ej.

 

Reservationer

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Nord Syd Resor kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure.

Avbeställningsskydd

Försäkringen skyddar dig om du tvingas avbeställa din resa på grund av att du blivit sjuk, eller om sjukdom drabbat någon nära anhörig. Avbeställningsskyddet är personligt och gäller endast den drabbade personen, inte resten av resenärerna på bokningen

Se §3.2 i resevillkoren.

Se särskilda resevillkor för paketresor

 

Gruppresor med reguljärflyg

I alla avseenden som ej nämns under Nord Syd Resor gruppresevillkor gäller Allmänna och Särskilda villkor för paketresor. I vissa fall kan avvikande villkor gälla för specifik leverantör, detta meddelas i sådant fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Avtal

Gruppresebeställning avser en gemensam beställning med samma avreseort och avresedatum av ett sällskap om minst 15 personer, eller ett antal personer som separat överenskommits vid beställningstillfället.

Avtalet är bindande för parterna när Nord Syd Resor skriftligen har bekräftat beställningen och beställaren inom avtalad tid betalat anmälningsavgiften enligt Nord Syd Resor anvisningar.

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Kontaktperson

Beställaren skall utse en kontaktperson som har rätt att företräda beställaren i alla frågor rörande gruppresan gentemot Nord Syd Resor. Beställaren är skyldig att informera samtliga resedeltagare om gällande resevillkor samt övriga anvisningar kring resan.

Deltagarlista

Deltagarlista med rumsfördelning skall vara Nord Syd Resor tillhanda senast 45 dagar innan avresa, om inget annat avtalats.

Betalningsvillkor

Anmälningsavgift 1000 kr/person för flygresor. Detta belopp räknas av från slutfakturan. Vid utebliven betalning kan Nord Syd Resor inte längre garantera beställningen Slutlikvid skall vara Nord Syd Resor tillhanda senast 45 dagar före avresa. Sker orderbekräftelse senare än 45 dagar innan avresa debiteras hela beloppet.

Andra betalningsvillkor kan förekomma, relaterade till leverantörens villkor, dessa villkor meddelas skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Ändringar

Ändringar i reseavtalet som innebär annat resmål, avreseflygplats, flygserie, avresedatum, reslängd eller hotell är att betrakta som avbeställning och nybokning.

Vid namnändringar, gäller det aktuella flygbolagets villkor. Beställaren debiteras då med lägst 200 sek per person, samt leverantörens merkostnad.

Avbeställning

Avbeställning skall göras skriftligen av beställaren för att vara giltig. Nedanstående avbeställningsregler gäller under förutsättning att övriga gruppdeltagare kvarstår.

Avbeställning antal dagar före avresa

1-10%*

11-50%*

51-100%*

91< dagar

0

0

Anmälningsavgift

90-45

0

Anmälningsavgift

50%

45-31

50%

75%

100%

0-30

100%

100%

100%

 

*Avbeställd del av avtalad grupp, kostnad per person

Avvikelser från ovanstående regler kan förekomma beroende på leverantörens villkor, detta meddelas i så fall skriftligen i bokningsbekräftelsen.

Vid avbokning av extra arrangemang och kringarrangemang, så som middagar, teaterbiljetter och liknande, som inte kan återlösas hos leverantörer, återbetalas ej.  Extra arrangemang och kringarrangemang som avbokas 14 dagar innan avresa återbetalas ej.

Reservationer

Avtalade priser mellan parterna är att betrakta som ett vid varje tillfälle enskilt avtal och kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Vi reserverar oss för oförutsedda händelser som ligger utanför Nord Syd Resor kontroll som berör resans produkter, exempelvis ändrade valutakurser, skatter och avgifter samt händelser som är att hänföra till force majeure.