Inför din resa


Hotell


I vår hotellbedömning utgår vi från den allmänna standarden på hotellen i resmålen och inte från svenska hotells standard.


Vår bedömning grundar sig på t.ex:


  • läge på orten
  • rumsstorlek
  • utrustningen i rummen
  • hotellets service
  • vad som erbjuds (t ex frukost-buffé eller kontinental frukost, restaurang, bar, bastu mm).


Hotellets officiella klassificering framgår av antalet * efter respektive hotellnamn.

 

Vår bedömning


****** förstaklasshotell


***** hög klass


**** god mellanklass


*** mellanklass


** låg mellanklass


* enkelt hotell

 

Bussar

Vi använder oss av moderna helturistbussar. Samtliga bussar är utrustade med toalett,

luftkonditionering, radio, video, kaffeautomat.


På våra resor bjuder vi Dig på buss­kaffe med bröd i samband med pauser, när väderlek och program så medger.

 

Platsbokning i bussen


Vi erbjuder Dig att mot en avgift boka plats i bussen.

Bussens två främsta bänkrader är reserverade för personal och handikapp/allergiker. Bussen delas in i tre sektioner:

 

Främre sektion, bänkrad 3-6


Mellersta sektion, bänkrad 7-10


Bakre sektion,  bänkrad 11 -


 

Du kan boka plats i vald sektion.


Du kan inte boka viss plats.


Du kan önska viss plats inom sektion och Nord Syd Flyg och Buss AB försöker att tillmötesgå Dina önskemål.

Om avgift inte betalas är placeringen fri. Detta innebär att Du får ta den plats som finns ledig vid påstigning.


 

Avfärds- och ankomstttider


De tider som är angivna för avgång och ankomst till resmål och hemort är att betrakta som planerade och beräknade tider. Nord Syd Flyg och Buss AB förbehåller sig rätten att ändra tider pga orsaker som ligger utanför arrangörens kontroll och/eller som arrangören inte skäligen kunnat förutse och/eller ej var kända vid programmets tryckning.


Påstigningstid och -plats liksom beräknad hemkomsttid anges i Ditt färdbevis.


Det är den avresetid och den avreseplats, som finns angivet i ditt färdbevis som gäller. Det åligger resenären att hålla sig informerad om korrekt tid och plats för avresa. Inget krav på ersättning kan resas mot arrangören om resenären inte infinner sig på i färdbeviset angiven plats och tid.


 

Dagsetapper-avstånd-tider


Första och sista resdag varierar i tid/längd för olika resenärer beroende på val av påstigningsplats,

därför finns ej avstånd angivet.


Ankomsttider i dagsprogrammet är beräknade tider.

 

Miljöaspekter


Bussresandet innebär ett bekvämt och miljövänligt alternativ till bilturismen. Moderna bussar är

utrustade med energisnåla motorer med senaste avgasreningsmetoder och minimala utsläpp - allt för att göra bussresandet till ett ännu mera miljöanpassat resealternativ.

 


Utflykter

Vissa utflykter måste bokas och betalas före avresa. Detta framgår i bokningsläget av resan.


Rabatterade utflyktspaket betalas i samband med att Du erlägger slutbetalning.


Övriga utflykter kan bokas hos och betalas till reseledaren.


Nord Syd Flyg och Buss AB förbehåller sig rätten att i undantagsfall ställa in utflykter/delarrangemang då inte tillräckligt deltagarantal uppnåtts.

 


Del i dubbelrum


Kan i mån av tillgång erbjudas. Resenär som beställt del i dubbelrum måste vara beredd att betala enkelrumstillägg i de fall då inte rumspartner kan ordnas.

 

Pass


Resenärer, som är utländska medborgare eller som ursprungligen varit utländska medborgare bör undersöka vilka bestämmelser om pass och visum som kan gälla i dessa speciella fall. Det åligger resenären själv att iaktta nödvändiga formaliteter för resans genomförande, t ex giltigt pass/visum. Resenären svarar själv för kostnader som uppkommer på grund av brister i nämnda formaliteter. Dessa regler gäller i enlighet med EU och Schengenavtalets bestämmelser och tillämpningen av dessa.

 

Resans genomförande


För att genomföra resan krävs minst 25 anmälningar. Om inte tillräckligt antal anmälningar erhållits äger arrangören rätt att inställa resan. Meddelande om inställd resa skall utsändas till kunden senast 14 dagar före planerad avresa. Till arrangören inbetalda avgifter skall utan avdrag omgående återbetalas till kunden. Vid inställd resa erhåller kunden en ombokningsrabatt på 300 kr till annan av Nord Syd Flyg och Buss AB arrangerad resa. Rabatten är personlig och utnyttjas som delbetalning vid bokning av annan flerdagsresa arrangerad av Nord Syd Flyg och Buss AB.

 

Funktionshinder eller särskilda behov

Personer med funktionshinder och personer vilka har särskilda behov beträffande transporter, inkvartering, mat eller dylikt ska framföra dessa önskemål i samband med beställningen av resan. Vi försöker tillgodose framförda önskemål så långt möjligt är men vi kan inte garantera att alla hotell kan tillgodose önskemål om specialkost etc. Tidig, korrekt lämnad information till oss om Dina önskemål möjliggör bästa möjliga service.