På kontoret

arbetar ägarfamiljen

Jan-Åke Karlsson och Sanna Karlsson

 

Våra trevliga och uppskattade reseledare är

Lars Malmström

Lars Sköld

Raija Valtonen

Einar Szpiro

Lillemor Norrby